Вводный инструктаж для работников комбината

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ

 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат» (далі ТОВ «Біланівський ГЗК») є перспективним підприємством гірничодобувної промисловості України і створено для розробки (будівництва) Біланівського кар'єра з видобутком залізної руди та подальшим будівництвом дробильно-збагачувального комплексу   а  також   цеху  з  виробництва  окатишів.

Виїмка гірничої маси (породи) ведеться механічним способом. Навантаження гірничої маси проводиться крокуючими екскаваторами типу  ЕШ-11/70 У і ЕШ-14/50-У  та  гідравлічними  екскаваторами   САТ 6060. Транспортування гірничої маси здійснюється комплексно - великовантажними автомобілями САТ - 789С та малими автомобілями вантажопідйомністю від 7 до 30 тонн на перевантажувальні  майданчики,  склади  або  у  відвали.

1.2. Багато  робіт на ТОВ  «Біланівский  ГЗК» відносяться  до  робіт у  шкідливих  і  небезпечних  умовах.

1.2.1.Основними шкідливими та небезпечними чинниками на «Біланівському гірничо-збагачувальному комбінаті» є запиленість, загазованість, шум, вібрація, умови мікроклімату.

1.3. До виконання робіт у шкідливих і небезпечних умовах праці допускаються  особи  які  досягли 18  річного  віку.

1.3.1. Учні  (студенти) навчальних закладів віком до 18 років при проходженні виробничої практики (виробничого навчання) можуть перебувати в підрозділах комбінату та на робочих місцях, включених у     «Список  виробництв,  професій   і  робіт з важкими і шкідливими умовами праці, на яких забороняється застосування праці осіб, молодших 18 років»  не більше 4-х годин на день за умови суворого дотримання в цих  виробництвах  і  на робочих місцях діючих санітарно-гігієнічних норм  і під керівництвом і наглядом майстра виробничого навчання і працівника   комбінату,   призначеного  для  керівництва   практикою.

1.3.2.На роботах,  які  не входять до вище названого списку дозволяється застосовувати працю працівників у віці від 16 до 18 років з тривалістю робочого тижня 36 годин, а у віці від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) - з тривалістю робочого тижня 24 години.

1.4. Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового  договору  про  роботу  на  комбінаті.

1.5. Трудовий  договір  це  угода  між  працівником  та адміністрацією, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підпорядкуванням Правилам внутрішнього трудового розпорядку, а адміністрація зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором  і  угодою  сторін.

1.6. Прийом на роботу здійснюється при наданні необхідних документів. При прийомі на роботу, що вимагає спеціальних знань пред'являється диплом або інший документ про отримання освіти або професійної підготовки (атестат, посвідчення, свідоцтво). У необхідних випадках перед працевлаштуванням проводиться попередній медогляд. Прийом  на  роботу  оформляється наказом  або  розпорядженням.

1.7.Робітнику роз'яснюються його права та обов'язки, він ознайомлюється з умовами праці на робочому місці, з наявністю шкідливих та небезпечних виробничих факторів (з картою умов праці), з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором. Працівникові  визначається  робоче  місце  в  підрозділі.

1,8. Працівники під час прийняття на роботу та в процесі роботи, а також учні, слухачі та студенти під час трудового та професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також порядком поведінки в разі виникнення аварійної або нештатної ситуації. При роботі в кар'єрі всі працівники (в тому числі і підрядники) знайомляться під розпис з планом ліквідації аварій.

1.9. Працівники   допускаються до самостійної роботи після вступного інструктажу, первинного інструктажу на робочому місці, навчання, перевірки теоретичних знань з питань охорони праці та спеціальних правил, стажування (дублювання) та придбання навичок безпечних методів праці, проходження повторного інструктажу, і за наявності посвідчення  по спеціальності на роботах підвищеної небезпеки. Допуск до самостійної роботи оформляється розпорядженням по цеху (наказом) для робітників, для інженерно-технічних працівників - наказом по комбінату.

 1.10. Перш ніж приступити до роботи всі робочі зобов'язані отримати наряд (наряд-допуск) на виробництво робіт.

1.10.1.Работнікам, що отримали письмовий наряд, забороняється йти додому по закінченні роботи, якщо  він не розписався  у графі «Розпис про вихід додому» книги нарядів. При доставці до робочого місця на транспортних засобах, на екскаватори та інше обладнання підніматися, тримаючись руками за поручні, при цьому мати три точки опори. При спуску (в темний час доби попередньо висвітлити місце постановки ноги) переконатися у відсутності гострих, виступаючих предметів. В руках при цьому нічого не тримати. Зістрибувати зі сходинок або майданчиків заборонено.

1.11. Час, витрачений на одержання завдання на зміну, доставку робочих до робочого місця, вважається робочим часом.

1.12.Работнік зобов'язаний виконувати тільки доручену роботу з дотриманням усіх вимог нормативних документів з охорони праці (за винятком  дій  в  аварійних  ситуаціях).

1.13.На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби.

1.13.1.Работнік зобов'язаний працювати у в  спецодязі, спецвзуття та застосовувати індивідуальні засоби захисту,  що видаються  йому  згідно  встановлених  норм,  та  колективного  договору. На території Біланівського кар'єра дозволяється перебувати, маючи на собі наступні засоби індивідуального захисту: каска захисна, окуляри захисні, жилет сигнальний або куртка зі світловідбиваючими смугами та взуття з жорстким носком. Ця вимога стосується всіх відвідувачів кар'єру, в тому числі до працівників комбінату, підрядників, гостей, екскурсантів, громадян   які одноразово  відвідують  кар'єр.

1.14. Роботодавець забезпечує за свій рахунок придбання, комплектування,  видачу та утримання  засобів  індивідуального захисту. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника, роботодавець замінює їх за свій рахунок.

1.15.Работодавець може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування і це передбачено відповідними інструкціями з охорони праці.

1.16.Робітники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безкоштовно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою водою, мають додаткову відпустку, пільгову пенсію - всім, що передбачено картою умов праці на конкретному робочому місці.

1.17.На комбінаті розроблені та затверджені маршрути  руху працівників по території комбінату, цехів, дільниць, з якими всі працівники,  що  приймаються  на  роботу  ознайомлюються під розпис.

1.18. До місця роботи або протягом робочого дня працівники комбінату пересуваються пішим порядком (якщо це не заборонено діючими вимогами безпеки) або використовують спеціалізований транспорт. Кожен працівник повинен виконувати обов'язки пішоходів та пасажирів згідно Правил дорожнього руху в Україні.

1.19. Якщо немає тротуарів або пішохідних доріжок,  пішоходи рухаються по краю проїжджої частини дороги, назустріч руху транспортних засобів. При цьому слід бути уважним, обережним, дотримуватися  вимог  особистої  безпеки.

1.20.Переходити  проїжджу частину необхідно тільки по спеціально позначених пішохідних переходах, а де їх немає, дозволяється переходити під прямим кутом до краю проїзної частини в місцях, де дорогу добре видно в обидва боки, попередньо переконавшись у відсутності транспорту, що рухається.

1.21. Перед виходом на проїжджу частину із-за стоячих  транспортних засобів або будь-яких перешкод пішоходи повинні впевнитись у відсутності  транспортних засобів  що  наближаються.

1.22. Очікувати  транспортний  засіб  пішоходи  повинні на тротуарах, посадкових майданчиках, а  там  де  вони  відсутні - на узбіччі, не створюючи  перешкод  дорожньому  руху.

1.23.  Використовуючи  транспортні засоби в якості пасажира кожен працівник повинен виконувати наступні вимоги:

1.23.1.  Посадку (висадку) дозволяється здійснювати пасажирам після повної зупинки транспортного засобу лише з посадкового майданчика, а за відсутності такого майданчика - з тротуару чи узбіччя; якщо це неможливо, то з крайньої смуги проїзної частини, але не з боку суміжної смуги руху.

1.23.2.Пасажири, користуючись транспортними засобами, повинні сидіти або стояти (якщо це дозволено) в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування; при пересуванні на транспортному засобі, обладнаному ременями безпеки, бути пристебнутими, а  на  мотоциклі -  в  застебнутому  мотошоломі.

1.23.3.  Пасажирам забороняється:

1.23.3.1. При русі відволікати увагу водія від керування транспортним засобом  та  заважати  йому в цьому.

1.23.3.2.   Відкривати  двері  транспортного засобу, не переконавшись  у тому, що він зупинився  біля тротуару, посадкового майданчика,  краю  проїзної  частини.

1.23.3.3. Перешкоджати  закриттю  дверей та використовувати для їзди  підніжки   та   виступи  транспортних  засобів.

1.23.3.4.  Стояти   під час руху в кузові вантажного автомобіля, сидіти на бортах  і  на  вантажі,  що  знаходиться  на  рівні або вище бортів.

1.24. Забороняється  здійснювати рух пішки або на особистому транспорті  по технологічних дорогах в кар'єрі, по дорогах, де рухається технологічний   транспорт   в  кар'єр   і  з  кар'єру.

1.25.Вимоги  до  водіїв  мопедів,  моторолерів  і  велосипедів:

1.25.1.Водій мопеду, моторолеру, велосипеду повинен мати документ, що  підтверджує  знання  Правил  дорожнього  руху.

1.25.2. Мопеди, моторолери, велосипеди повинні бути обладнані світловідбивачами.

1.25.3.При  здійсненні   руху  в темний час доби і в умовах недостатньої видимості на мопедах  і моторолерах необхідно включати освітлення,  а  на  велосипеді - ліхтар (фару).

1.25.4. Водії   мопедів, моторолерів, велосипедів, рухаючись групами,  повинні  їхати  один за одним, щоб не заважати іншим учасникам   дорожнього  руху.

1.25.5.Водії мопедів, моторолерів, велосипедів можуть перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати транспортним засобом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху.

1.25.6.  Якщо  велосипедна доріжка перетинає дорогу за перехрестям, то водії мопедів, моторолерів, велосипедів зобов'язані дати дорогу транспортним засобам, що  рухаються  по  дорозі.

1.26.Водії  мопедів,  моторолерів,  велосипедів  забороняється:

1.26.1. Керувати транспортним засобом з несправним гальмом і звуковим сигналом, а також без освітлення у темний час доби і в умовах недостатньої видимості.

1.26.2.Рухатися  по проїзній частині, коли поряд є велосипедна доріжка.

1.26.3. Рухатися   по  тротуарах  і  пішохідних  доріжках.

1.26.4.  Під  час руху триматися за інший транспортний засіб.

1.26.5.  Їздіть, не тримаючись за кермо, та знімати ноги з педалей (підніжок).

1.26.6.  Перевозити  пасажирів.

1.26.7. Буксирування  причепа (крім призначеного для експлуатації з цими транспортними засобами); буксирування мопедів, моторолерів, велосипедів

1.27.  У  напрямку  руху на роботу і з роботи де є нерегульовані перехрестя, залізничні переїзди, при перетині яких необхідно бути особливо обережними та приділяти увагу звуковим і світловим сигналами рухомого транспорту і встановленій.

1.28.Заборонено:

1.28.1. Рух по залізничних коліях і вздовж їх, поруч з рухомим складом.

1.28.1.1.  У разі виробничої необхідності переходити дорогу, зайняту стоячим поїздом, дозволяється тільки за  умови  обходу в кінці цього поїзда на відстані від кінцевого вагона не менше 5 метрів з тим, щоб мати можливість помітити: чи не йде по сусідній колії  інший потяг.

1.28.1.2.  У випадку, якщо шлях за маршрутом перегороджує рухомий  склад,   наближатися  до нього  необхідно  на  відстань  не менше  3  метрів,  щоб  не  затягло  під  колеса  рухомого  складу.

1.28.2.  Сідати на залізничні колії, пролазити під вагонами, проходити між вагонами, що стоять ближче 5 метрів, перелазити через гальмівні  площадки   залізничних   вагонів.

1.28.3.   Ходити  без службових потреб по території комбінату і цехів,

1.28.4. Заходити у приміщення та  місця, де є написи «Вхід заборонено».

1.29.  На «Біланівському ГЗК» діє система контрольно-пропускних пунктів. В'їзд на територію підприємства особистого автотранспорту заборонений   і  здійснюється  тільки  за  спеціальними  перепустками.

1.30.  В управлінні комбінату та в цехах також діє пропускна система.  При знаходженні на території підприємства кожен працівник повинен  мати  з  собою  особистий  пропуск.

1.31.При пересуванні та виконанні робіт стежити і суворо виконувати  вимоги  попереджувальних  сигналів  і  написів.

1.32. Особо  важливо  знати  сигнали, що подаються в Дніпровському та Еристовському рудоуправлінні  при  проведенні   масових вибухів, в день вибуху.

1.32.1.  З  метою попередження людей про виробництво вибухових робіт в кар'єрі подаються сигнали в наступному порядку:

1.32.1.1. Перший сигнал - «попереджувальний» - один тривалий, постійної тональності, звучання 30 хвилин. Подається відповідно до розпорядку масового вибуху. До закінчення звучання сигналу повинні бути завершені роботи з вивезення устаткування і людей, не пов'язаних з підготовкою вибуху, в безпечні місця, а на кордоні небезпечної зони виставлені пости, охорона.

1.32.1.2.Другий  сигнал - «бойовий» - два тривалих постійної тональності, звучанням  по  7  хвилин  з  інтервалом  30  секунд.  Подається  за  15  хвилин  до  вибуху.

1.32.1.3.  Третій  сигнал - «відбій» -  три  коротких звучання постійної тональності по 10 секунд з інтервалом 5 секунд, означає закінчення підривних робіт і подається після перевірки повноти підривання і провітрювання кар'єра, але не раніше ніж через 30 хвилин після проведення вибуху.

1.33.Основние обов'язки працівників з охорони праці:

1.33.1.  Знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами  колективного та індивідуального  захисту.

1.33.2. Виконувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачені колективним  договором.

1.33.3. Проходити у встановлені терміни попередні і періодичні медичні огляди, профілактичні щеплення.

1.33.4. Піклуватися  про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства.

1.33.5.Приймати  участь  у  організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів до усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю, поруч працюючих, негайно  повідомляти  про  це  безпосереднього  керівника.

1.33.6. Утримувати  своє  робоче  місце, обладнання та пристосування  в  чистоті  і  порядку,  дотримуватися  чистоти  на дільниці,  в  цеху.

1.33.7. Берегти і зміцнювати власність комбінату, ефективно використовувати машини, верстати та інше обладнання, дбайливо ставитися до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу.

1.33.8.  Поводитися  гідно, не допускати появи на роботу, на територію комбінату в нетверезому стані, стані  наркотичного, токсичного сп'яніння. Забороняється приносити на територію комбінату алкогольні напої,  наркотичні  речовини  та  вживати   ці   речовини.

1.34. У  виробничі  корпуси  входити в касках через хвіртки у воротах  чи  двері,  спеціально  відведені  для  пішоходів.

Через ворота для автотранспорту та залізничного транспорту не входити!

1.35.  Звертати  увагу на попереджувальні плакати, написи, знаки, світлову  і  звукову  сигналізацію.

1.36.  Про  кожний  нещасний випадок на виробництві потерпілий або очевидець повинні негайно повідомити безпосереднього керівника (бригадира, майстра, начальника дільниці, начальника зміни).

1.36.1. З метою забезпечення оперативних дій працівників при нещасних випадках  які сталися на комбінаті встановлено наступний порядок повідомлення:

1.36.1.1.Безпосередній керівник, при отриманні інформації про нещасний випадок, негайно повідомляє про травму начальнику цеху (технічному директору, інженеру з охорони  праці  за   телефоном (053 48) 7-66-48  і сам організовує доставку і супровід постраждалого в лікувальний  заклад;  вживає  заходів  щодо  збереження до початку роботи комісії з розслідування обстановку на робочому місці і стан обладнання  таким, якими вони були в момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю оточуючих працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.

 1.36.1.2. Начальник цеху (головний інженер), де стався нещасний випадок зобов'язаний негайно повідомити про подію інженеру з охорони  праці  за  телефоном  (05348) 7-66-48 та голові ради трудового колективу за телефоном (05348) 7-66-45. Інформація передається такого змісту: дата і час нещасного випадку; місце нещасного випадку, аварії (виробництво, цех, дільниця, приміщення) та його коротка характеристика; відомості про потерпілих: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження професія (посада), стаж роботи загальний і за професією, сімейний стан, характер травми; короткі  обставини  і  передбачувані  причини  нещасного  випадку.

1.36.1.3. Вищезгадана інформація передається також голові Ради трудового колективу (СТК), технічному директору та уповноваженому трудового колективу з питань охорони  праці за телефонами 7-59-06

1.36.1.4. Інженер з охорони праці при отриманні інформації зобов'язаний скласти повідомлення про нещасний випадок згідно з вимогами «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» і повідомити відповідні органи.

1.36.1.5. При травмуванні працівника підприємства в результаті наслідків пожежі, повідомити в пожежну частину за тел. (0536) 101.

1.37.  При виявленні загоряння, при пожежі на території підприємства працівник зобов'язаний негайно повідомити в пожежну частину за тел. (0536) 101 і приступити до гасіння пожежі, прийнявши, якщо це необхідно, заходи з евакуації людей.

1.38. При появі ознак загазованості (появі запаху невідомого походження), працівник зобов'язаний негайно повідомити безпосереднього керівника і далі діяти за його вказівкою. Викликати газорятувальників   за  тел.  7-49-01  або  7-61-01.

1.39. При виявленні обірваних проводів ліній електропередач (контактної мережі) заборонено наближатися на відстань ближче 10 метрів.

1.39.1. Працівники, які виявили обірваний провід зобов'язані негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника або інженера енергетика за телефоном 7-66-56 огородити небезпечне місце, забезпечивши його охорону; стежити за тим, щоб ніхто не наближався до обірваних проводів.

1.40. У аварійних ситуаціях працівники зобов'язані діяти згідно плану ліквідації  аварій.

1.41.  При  виявленні  спроб  розкрадання  майна, пошкодження будь-яких комунікацій, розукомплектування обладнання, вивозу сміття в непередбачених місцях або нанесення будь-якої іншої шкоди підприємству необхідно записати номер транспортного засобу порушників і повідомити інженеру з охорони праці по телефоном (05348) 7 66-48,  067-535-99-04, або спеціаліста з організації майнової та особистої безпеки за  телефоном (05348)  7-66-40.

1.42.При відвідуванні працівниками (громадянами) виробничих цехів для вирішення особистих питань (перевезення, отримання матеріалів, виготовлення деталей і т.д.) всі питання вирішуються з адміністрацією підрозділу, що виконує замовлення. Забороняється самостійне виготовлення деталей або виконання будь-яких робіт в особистих цілях без дозволу адміністрації, оформленого в установленому порядку.

1.43.  Забороняється  перебування сторонніх (не  навчених) осіб у зоні впливу шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Сторонніми вважаються особи, які не працюють на даному робочому місці і не знають місцевих умов.